Privacybeleid

Privacybeleid sjabloon

Las Almaritas informeert u over haar privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld door te browsen of diensten te contracteren via de website lasalmaritas.com.

In die zin garandeert de houder de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weergegeven in organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD GDD) . Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid en de voorwaarden die zijn opgenomen in de juridische kennisgeving.

Verantwoordelijke identiteit

 • Eigenaar: Maï Le turquais
 • NIF / CIF: Y1223905C
 • Adres: paseo s'alamera, nummer 8, Santa Eulalia des riu, Ibiza, Baleares, Spanje.
 • E-mailadres: lasalmaritas@gmail.com
 • Website: lasalmaritas.com

Principes toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens past de houder de volgende principes toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Beginsel van legaliteit, loyaliteit en transparantie: De houder zal altijd toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wat voor een of meer specifieke doeleinden kan zijn, waarover hij u vooraf met absolute transparantie zal informeren.
 • Principe van gegevensminimalisatie: De Eigenaar zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden die worden gevraagd.
 • Beginsel van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling.
  De eigenaar zal u informeren over de overeenkomstige bewaartermijn volgens het doel. In het geval van abonnementen zal de houder periodiek de lijsten herzien en die inactieve records gedurende een geruime tijd verwijderen.
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zo behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan is gegarandeerd. U dient te weten dat de Eigenaar de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Om door lasalmaritas.com te bladeren, hoeft u geen persoonlijke gegevens op te geven. De gevallen waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn de volgende:

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.
 • Bij het plaatsen van een opmerking bij een artikel of pagina.

De Eigenaar informeert u dat u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens het recht heeft om:

 • Vraag toegang tot opgeslagen gegevens.
 • Verzoek om rectificatie of annulering.
 • Verzoek om beperking van uw behandeling.
 • Maak bezwaar tegen de behandeling.
 • Vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks door de belanghebbende worden uitgeoefend, die dit rechtstreeks bij de eigenaar vraagt, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens heeft verstrekt op elk moment contact kan opnemen met de eigenaar en informatie kan opvragen over de gegevens die u hebt opgeslagen en hoe u ze hebt verkregen, verzoeken om rectificatie ervan, verzoek om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, verzet zich tegen de behandeling, beperking van het gebruik ervan of verzoek om verwijdering van deze gegevens in de bestanden van de houder.

Om uw rechten op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar lasalmaritas@gmail.com samen met geldig wettelijk bewijs, zoals een fotokopie van de D.N.I. of het equivalent.

U hebt recht op effectieve gerechtelijke bescherming en om een claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de website om een e-mail naar de Eigenaar te sturen, u abonneert op hun nieuwsbrief of een contract afsluit, geeft u persoonlijke informatie op waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft u uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van uw informatie door superadmin.es, alleen zoals beschreven in de juridische kennisgeving en in dit privacybeleid.

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de houder zijn verschillend volgens het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Eigenaar vraagt om persoonlijke gegevens, waaronder: naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van uw website om uw vragen te beantwoorden.
  De Eigenaar gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op uw berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u heeft met betrekking tot de informatie op de website, de diensten die via de website worden aangeboden, de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen over de juridische teksten op de website, evenals elke andere vraag die u heeft die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de website of het contract.
 • Formulieren voor inhoudsabonnementen: De Eigenaar vraagt de volgende persoonlijke informatie: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van uw website om de lijst met abonnementen te beheren, nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen te verzenden.
  De gegevens die u aan de houder verstrekt, bevinden zich op de servers van The Rocket Science Group LLC d / b / a, met adres in de VS. (Mailchimp).

Er zijn nog andere doeleinden waarvoor de houder uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Om naleving van de voorwaarden in de juridische kennisgeving en in de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die deze verzamelt te waarborgen.
 • Om de diensten van deze website te ondersteunen en te verbeteren.
 • Om navigatie te analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificerende gegevens die worden verkregen door het gebruik van cookies die naar uw computer worden gedownload wanneer u door de website bladert, waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven in het Cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren. De eigenaar is aanwezig op sociale netwerken. Als u een volger wordt op de sociale netwerken van de houder, wordt de verwerking van persoonsgegevens beheerst door deze sectie, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval passend is en dat je hebt eerder geaccepteerd.

U kunt het privacybeleid van de belangrijkste sociale netwerken raadplegen via deze links:

 • Facebook
 • Youtube
 • Instagram

De Eigenaar zal uw persoonlijke gegevens behandelen om hun aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over hun activiteiten, producten of diensten, en voor elk ander doel dat de voorschriften van sociale netwerken toestaan.

De Eigenaar zal in geen geval de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individueel advertenties te verzenden.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de houder alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de beste praktijken in de branche om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

De website wordt gehost op Paseo s'alamera nummer 8, Santa Eulalia des Riu, Ibiza, Balearen, Spanje. De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd, aangezien zij er alle nodige beveiligingsmaatregelen voor nemen. U kunt hun privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

Inhoud van andere websites

De pagina's van deze website kunnen embedded content bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een aanvullende trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten functioneren, moet u cookies gebruiken, dit is informatie die in uw webbrowser wordt opgeslagen.

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen met betrekking tot het verzamelingsbeleid, het doel en de behandeling van cookies.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met de eigenaar, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit privacybeleid accepteren.

Categorieën van persoonlijke gegevens

De categorieën persoonsgegevens waarmee de Eigenaar te maken heeft, zijn:

 • Identificatiegegevens.

Behoud van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u aan de houder verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

 • Google-analyse is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). U vindt meer informatie op: https://analytics.google.com
  Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer staan, om de Eigenaar te helpen bij het analyseren van het gebruik dat gebruikers van de website maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • DoubleClick van Google is een reeks advertentieservices die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
  U vindt meer informatie op: https://www.doubleclickbygoogle.com
  DoubleClick maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die dienen om de relevantie van advertenties gerelateerd aan uw recente zoekopdrachten te vergroten. Het privacybeleid van Google legt uit hoe Google uw privacy beheert met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie.

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn partners worden gebruikt en alle informatie met betrekking tot hun gebruik van advertentiecookies.

Tijdens het browsen op lasalmaritas.com kunnen niet-identificerende gegevens worden verzameld, waaronder mogelijk het IP-adres, de geolocatie, een registratie van hoe de services en sites worden gebruikt, surfgedrag en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google-analyse
 • DoubleClick van Google

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, browsepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

Nauwkeurigheid en waarachtigheid van persoonlijke gegevens

U verbindt zich ertoe dat de gegevens die aan de houder worden verstrekt correct, volledig, nauwkeurig en actueel zijn, en dat ze naar behoren worden bijgewerkt.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar de site verzendt, waarbij u de eigenaar van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht vrijwaart.

Acceptatie en toestemming

Als gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt u en stemt u in met de behandeling ervan door de eigenaar op de manier en voor de doeleinden aangegeven in dit privacybeleid.

Herroepbaarheid

Om uw rechten op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar lasalmaritas@gmail.com samen met geldig wettelijk bewijs, zoals een fotokopie van de D.N.I. of het equivalent.

De uitoefening van uw rechten omvat geen gegevens die de houder verplicht is te bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

De houder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan industriële praktijken.

Dit beleid is van kracht totdat het door anderen naar behoren is gepubliceerd.


Nederlands nl